Mobirise Web Page Maker

Nuttige websites

Vergunnings check

Gebruik de vergunningcheck om te controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

 De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over ligging en grootte, inhouds- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.


 

Omgevings vergunning

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
ADRES
Hastelweg 37
5616 HH Eindhoven

CONTACT
Telefoon: 040-2512678
Mobiel: 06- 54756543